ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท พี-วัน ซับคอนแทร็ก จำกัด ได้เล็งเห็นว่าการดำเนินการของธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การแสวงหาผลกำไรประการเดียว แต่จะต้องคำนึงถึงเรื่องการปฏิบัติต่อลูกจ้างพนักงานอย่างไร ใส่ใจที่จะปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมและสังคมหรือไม่ จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่พนักงานและสังคมสานสัมพันธ์ พี-วัน ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คลิกที่ภาพเพื่อดู Slide Showมีเงินประกันชีวิตให้กับพนักงาน วงเงิน 100,000 บาท

คลิกที่ภาพเพื่อดู Slide Show