P-ONE
Subcontract

บริษัท พี-วัน ซับคอนแทร็ก จำกัด มีความพร้อมเสนอทางเลือก
ให้กับองค์กรของท่าน ด้วยประสบการณ์ด้านรับเหมาแรงงานร่วมกับ
บริษัทนิคอน(ประเทศไทย) จำกัด การทำงานคัดสรรทรัพยากรมนุษย์
อย่างมีระบบแบบแผนและทันสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากร
ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการอย่างสูงสุดของท่าน

จุดเด่นบริษัทและทำไมต้องเลือกใช้บริการของบริษัท พี-วัน ซับคอนแทร็ก จำกัด

บริษัท พี-วัน ซับคอนแทร็ก จำกัด สามารถจัดหาพนักงานอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ตามจำนวน โดยทางบริษัทมีการจัดทำข้อมูลพนักงาน พร้อมเริ่มงานได้ทันที และใช้หลักการบริหารดูแลพนักงาน ด้วยคติพจน์ประจำบริษัท “คุณธรรม นำ ธุรกิจ” บริษัทจะดูแลพนักงานด้วยคุณธรรมและสร้างความเป็นธรรมกับพนักงานดังเป็นครอบครัวเดียวกัน
รับสมัครพนักงาน ด่วน!